تعیین سطح دولینگو با اپلای کاما

ماک speaking و writing دولینگو

Duolingo Mini Mock Duolingo Mini Mock

تعیین سطح کاما با ارزیابی نمره داوطلبان در ۶ بخش Writing و Speaking دولینگو، به عنوان مکمل Practice test سایت اصلی دولینگو (که این بخش‌ها را مورد سنجش قرار نمی‌دهد)، می‌باشد.
این تعیین سطح در بر گیرنده بخش‌های زیر می‌باشدکه در Practice test سایت دولینگو وجود ندارند.

  • Writing at least 50 words
  • Writing Describe Image
  • Speaking Cue Cards
  • Speaking Read Aloud
  • Speaking Audio
  • Speaking Describe Image

ماک speaking و writing دولینگو

  • هزینه تعیین سطح 89,000 تومان
  • تصحیح و اعلام نتیجه: حداکثر تا ۴۸ ساعت
کلیک روی دکمه پرداخت و تکمیل فرایند پرداخت، به منزله قبول شرایط استفاده از خدمات گروه کاما می‌باشد.

در مورد کلاس‌ها و دوره‌ها سوال داری؟ همین حالا با کارشناس ما صحبت کن!

اکانت پشتیبان کلاس‌ها
Duolingo Class
بالا