اساتید کاما

Riasati

علیرضا ریاستی

سید ایمان توفیقی

imanpm21@gmail.com

برای ثبت نام در کلاس‌های آمادگی آزمون دولینگو با تعیین سطح رایگان، همین الان با کارشناس کلاس‌ها تماس بگیر!

اکانت پشتیبان کلاس‌ها
Duolingo Class
بالا