چند نکته در خصوص بخش C-test آزمون دولینگو

نکات آزمون دولینگو

نکات آزمون دولینگو

از آنجا که این بخش در آزمون به تعداد زیاد تکرار می شود، پس این تسک حائز اهمیت بوده و توجه به نکات زیر در کسب نمره عالی در این بخش به شما عزیزان کمک شایانی می کند.

نکته اول: از مفهوم متن خیلی از کلمات جای خالی را میتوان حدس زد سعی کنید خیلی سریع پاراگراف را نگاه کرده و مفهوم را برداشت کنید (اصطلاحا skim – scan کنید) و جای خالی را حدس بزنید. اگر موضوع پراگراف مثلا در ارتباط با محیط زیست است بر فرض مثال جاهای خالی کلمه – – -tr میتواند trace, track, treat, trade, trees ,… باشد اما با توجه به مفهوم متن trees احتمال بیشتری دارد برای آنکه پاسخ صحیح باشد.

نکته دوم: در این تسک سعی کنید جای خالی کلمات را حتما پر کنید حتی اگر شک دارید.

نکته سوم: به نقش گرامری کلمه در جمله دقت کنید مثلا:

  • جای خالی اگر بعد از حروف تعریف مانند a ،and ،the و بعد از کلمه های شمارشی مانند some، alot، ten بیاید اسم است. (اسم ها معمولا همراه با حرف تعریف به کار میروند اما همیشه اینگونه نیست). اگر اسم است میتواند جمع شود و در این صورت s میگیرد.
  • اگر جای خالی مورد سوال بعد از حرف اضافه آمده باشد جای خالی باید با فرمت ing بیاید.
  • همچنین به نقش سوم شخص مفرد یا جمع بودن فعل دقت کنیم.
  • نقش کلمه اکر صفت است میتواند به صورت صفات تفضیلی باشد و er بگیرد یا با اضافه کردن est صفت عالی ساخت، اگر قید است ly میگیرد و غیره…
  • کالوکیشن ها را بدانید. مثلا interest همیشه با in می‌آید. ( in, of, on,..)
  • به زمان افعای در متن توجه کنید اگر افعال متن ed گرفته پس فعل جای خالی ما نیز گذشته خواهد بود.

نکته چهارم: در این تسک کلماتی به عنوان جای خالی قرار داده میشوند که بعضا در متن تکرار شده است. مثلا کلمه environment در جمله اول آمده و در جمله آخر به عنوان جای خالی مورد پرسش واقع شده است. پس کاملا به کلمات داخل متن دقت کنید. اسامی خاص مثلا نام نویسنده یا هر نوع اسم خاص حتما حتما در متن یکبار تکرار شده پس نگران نباشید و دنبال کلمه در متن بگردید.

نکته پنجم: لیستی از کلمات پر تکرار و آن دسته از کلماتی که تعداد حروف هایشان یکی است و حرف اول یا دوم آنها هم یکی است تهیه کرده و با توجه به مفهوم متن کلمه درست را انتخاب کنید.

مطالب مرتبط

ویزا بانک

ویزا بانک چیست؟

معرفی اولین سامانه اطلاعاتی ویزای دانشجویی کشور کانادا (ویزا بانک) ویزای تحصیلی کشور کانادا برای